top of page

/NEWSROOM

KRUI Medical has recently filed a new patent to the Swedish Patent Office
SV

KRUI Medical har nyligen lämnat in ett nytt patent till svenska patentverket (PRV). Det handlar om en självförstörande spruta som medger att brukarna ej behöver ändra på injiceringstekniken. Teknologin täcker samtliga dimensioner för injektionssprutor. Tillverkningskostnaden är samma som för de konventionella sprutorna som finns på den globala marknaden.


EN

KRUI Medical has recently filed a new patent to the Swedish Patent Office. It is a self-destructing syringe that allows users to maintain traditional clinical injection technique. The technology covers all dimensions for injection syringes. The manufacturing cost is the same as for the conventional syringes available in the global market.

Comments


Want to know more?

Get in touch with us!

bottom of page